ขอต้อนรับสู่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ท่านสามารถติดตามข่าวสาร โครงการต่างๆ
ของยุวพุทธฯ ได้ที่นี่
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ “เทศน์ปุจฉา - วิสัชนา มิลินทปัญหา"
เพื่อใช้ในงานเทศน์มิลินทปัญหา
วันที่ 15 มีนาคม 2563
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปถัมภ์
บวชพระกรรมฐานจำพรรษา (ปีที่ 15)
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
สถานที่สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจพัฒนาตนขั้นอุกฤษฏ์ วิทยากร และเป็นธุดงคสถานของพระสงฆ์
เยี่ยมชมศูนย์วิปัสสนากรรมฐานยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ ๑)
เป็นศูนย์วิปัสสนากรรมฐานให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี