ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

โครงการทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ ประจำเดือนตุลาคม 2561
ภาพบรรยากาศโครงการทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ ประจำเดือนตุลาคม 2561
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพร่วมโครงการ
เจ้าภาพร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อกองทุนวิปัสสนากรรมฐานฯ เนื่องในเดือนเกิด
สมาชิกและสาธุชนทุกท่านที่มาร่วมงานบุญวันนี้

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

ขอเชิญชวนท่านที่เกิดเดือนพฤศจิกายน ร่วมทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ
ในวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
ซอยเพชรเกษม 54

อย่าลืมชวนคนที่คุณรัก และคนที่รักคุณ
มาร่วมกิจกรรมบุญด้วยกันนะคะ