ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบหนังสือ "ฉลาดบริหารเงิน...สไตล์ชาวพุทธ"
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561
ผู้แทนยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในฐานะเครือข่ายองค์กรด้านศาสนาและภาคี
ของกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร (KKP)
นำโดย รศ.ดร.วิไล เทียนรุ่งโรจน์ หนุนภักดี อุปนายกสมาคม
และ นางสาวพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์ ผู้อำนวยการ
รับมอบหนังสือ "ฉลาดบริหารเงิน...สไตล์ชาวพุทธ" จำนวน 500 เล่ม
ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจากธรรมบรรยายของพระไพศาล วิสาโล  เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ
เพื่อนำมาเผยแผ่เป็นธรรมทานในโอกาสต่างๆ ของสมาคมต่อไป.