กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ"มิลินทปัญหา"
เพื่อใช้ในงานเทศน์มิลินทปัญหา วันที่ 3 มีนาคม 2562
ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ซอยเพชรเกษม 54 กทม.

มิลินทปัญหา  เนื้อหาว่าด้วยการโต้ตอบปัญหาข้อธรรมต่างๆ ตั้งแต่เรื่องธรรมพื้นๆ ไปจนถึงธรรมลึกซึ้งคือพระนิพพานระหว่าง
พระนาคเสนกับพระเจ้ามิลินท์  จึงนับได้ว่าวรรณกรรมเรื่องนี้ให้ความรู้ความเข้าใจด้านหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างดี
อันจะทำให้ผู้ศึกษาแล้วสามารถนำไปใช้ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดความสงบสุขของชีวิต
และสังคมมีสันติสุข
** เนื้อหาในเล่ม ใช้เพื่อประกอบความเข้าใจในการฟังปุจฉา-วิสัชนา ครั้งนี้เท่านั้น **


ร่วมบุญ  ชื่อบัญชี  “ยุวพุทธิกสมาคมเเห่งประเทศไทยฯ”  ประเภท ออมทรัพย์        
ธ.ไทยพาณิชย์   สาขาซีคอนบางแค    เลขที่   232 2 18801 5
    หรือตู้ ATM ทั่วประเทศ        
ธ.กสิกรไทย       สาขาภาษีเจริญ        เลขที่    034 2 69529 9         
ธ.กรุงไทย          สาขาภาษีเจริญ        เลขที่   025 1 34213 1         
ธ.กรุงเทพ         สาขาท่าพระ             เลขที่   141 0 74600 0   

(ร่วมบุญ 300 บาทขึ้นไป พิมพ์ชื่อลงในหนังสือโดยส่งรายชื่อก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562)
หมายเหตุ กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พร้อมแจ้งความจำนงบริจาคไปที่
หมายเลขโทรสาร 02 413 3131 หรือ Line รับบริจาค ID : @ybatd
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02 455 2525 หรือ Line ID : @ybat