ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในทุกสาขา และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ร่วมกันถวายพระพร
ประมวลภาพ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในทุกสาขา
และผู้เข้าปฏิบัติธรรม ร่วมกันถวายพระพรด้วยความจงรักภักดี พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2562 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการบริหาร และเจ้าหน้าที่
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์