ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

กิจกรรม ทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

ประมวลภาพกิจกรรมทำบุญวันเกิดแบบชาวพุทธ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ เพชรเกษม 54 ภาษีเจริญ กทม.

ขออนุโมทนาบุญกับท่านเจ้าภาพโครงการ เจ้าภาพไทยธรรม เจ้าภาพผ้าป่าวันเกิด
เจ้าภาพอาหาร วิทยากรและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมในวันนี้ สาธุ สาธุ สาธุ

และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมทำบุญวันเกิดชาวพุทธ ในครั้งต่อไปของเดือนมิถุนายน 2562 ได้
ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น.


ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
สร้างคน  สรัางที่ใจ