ประมวลกิจกรรม ( Upcoming Highlight )

ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมองเงินเพื่อใช้ในกิจการเปิดหลักสูตรวิปัสสนากรรมฐาน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

นางสุนทรี วนวิทย์(ซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท วนวิทย์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด
ได้บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมปฏิบัติธรรมของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
จำนวน 1,200,000 บาท แก่นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคมฯ
โดยมีนางสาวพัฒน์นารี แย้มโกสุมภ์ ผู้อำนวยการ และผู้บริหารของยุวพุทธิกสมาคมฯ ร่วมในพิธี

ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุนทรี วนวิทย์ และครอบครัว ขอบุญบารมีทั้งหลายจงมารวมกันเป็นตบะ เดชะ พลวปัจจัย
ส่งผลดลบันดาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านและครอบครัวเป็นผู้มีความเจริญในร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
สืบไปเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
สร้างคน  สร้างที่ใจ