กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ประกาศ ว่าจ้างผู้รับเหมาโครงการตกแต่งภายใน
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดหาผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการตกแต่งภายใน “วิหารธรรมโชคชัยณรงค์”
ซึ่งเป็นอาคารปฏิบัติธรรมชั้นเดียว ซึ่งกำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ 4)
ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา (ยื่นเอกสารในวันซื้อแบบ)
ภายในวันที่ 11 - 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 17.00 น. และ ซื้อแบบก่อสร้าง
และเอกสารการประมูล
ภายในวันที่ 11 - 20 มีนาคม 2563  เวลา 09.00 - 17.00 น.
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ค่าแบบและเอกสาร ชุดละ 1,000 บาท โดยต้องชำระด้วยเงินสด

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลิงค์นี้

https://web.ybatnet.org/th/knowledge/download-src-preview.php?did=217