กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

งดกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง
เพื่อสนองตามนโยบายรัฐบาล ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ด้วยการงดกิจกรรมที่จะจัดขึ
้นเพื่อป้องกันความเสี่ยง ในการแพร่ระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นได้
งดกิจกรรมทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1-30 เมษายนศกนี้

.
ขอให้ทุกท่านดูแลตัวเอง เพื่อลดความเสี่ยงนะคะ
ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
สร้างคนสร้างที่ใจ