กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเทศน์มหาชาติ
“สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ย่อมชนะการให้ทั้งปวง”
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเทศน์มหาชาติ
เพื่อใช้ในงานเทศน์มหาชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
(ร่วมบริจาค 300 บาทขึ้นไป ขอนำชื่อพิมพ์ท้ายเล่มหนังสือ ปิดรับรายชื่อ วันที่ 28 กรกฏาคม 2563)

อานิสงส์ของการพิมพ์หนังสือธรรมะเป็นธรรมทาน 10 ประการ
1. กรรมเวรจากอดีตชาติจะได้ลบล้าง
2. ความเป็นสิริมงคลย่อมจะมีมาสู่ ครัวเรือน
3. บุตรหลานที่พาลเกเรจะกลับตัวเป็นคนดี
4. วงศ์สกุลจะมีผู้สืบทอดและเจริญ รุ่งเรืองทุกๆ ชั่วอายุ
5. คิดจะทำการอันใดจะมีคนมาให้ความ ช่วยเหลือ
6. ขจัดเคราะห์ภัย ภัยใหญ่จะกลายเป็นภัยเล็ก
7. คนป่วยเรื้อรังจะหายจากโรคฯ
8. วิญญาณของบรรพชนจะพ้นจากถูกทรมานไปสู่สุคติ
9. เป็นบารมีคุ้มครองลูกหลานให้อยู่ เย็นเป็นสุข
10. บังเกิดบุญวาสนาและให้มีอายุยืนยาว
การพิมพ์หนังสือธรรมะหรือหนังสือสวดมนต์นั้นถือว่าเป็นธรรมทาน
เป็นทานสูงสุดในหมวดการสร้างทานบารมี หากยังเวียนว่ายในวัฎสงสาร

หนังสือเทศน์มหาชาติ
*เนื้อหากล่าวถึงมหาบารมีที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเมื่อครั้งเป็นพระเวสสันดร
ซึ่งเป็นพระชาติอันยิ่งใหญ่และเป็นพระชาติสุดท้ายของพระบรมโพธิสัตว์
ก่อนที่จะเสด็จมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกผนวชจนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ในพระชาติต่อมา
-------------------------------
ร่วมบริจาคได้ด้วยตนเองที่สมาคมฯ หรือโอนเงินเข้าบัญชี
ชื่อบัญชี “ยุวพุทธิกสมาคมเเห่งประเทศไทยฯ” บัญชี ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค เลขที่ 232 2 18801 5
ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ 034 2 69529 9
ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ 025 1 34213 1
ธ.กรุงเทพ สาขาท่าพระ เลขที่ 141 0 74600 0

กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN)
พร้อมเขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปที่
โทรสาร 02 413 3131 หรือ Line รับบริจาค ID : @ybatd https://bit.ly/2PiBFbg
ทางสมาคมฯ จะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป (ใบอนุโมทนาบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษี)

ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
สร้างคน สร้างที่ใจ
สถานที่ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต