กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเทศน์มฆมาณพ

ให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือเทศน์มฆมาณพ เพื่อใช้ในงานเทศน์มฆมานพ
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (ร่วมบริจาค ๓๐๐ บาทขึ้นไป ขอนำชื่อพิมพ์ท้ายเล่มหนังสือ ปิดรับรายชื่อ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓)

*เนื้อหากล่าวถึง เรื่องราวของ “มฆมาณพ”ผู้ไปเกิดเป็นเทวดาเหนือเทวดาทั้งหลาย นามว่า “ท้าวสักกะเทวาธิราช”
และหมวดธรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ชุมชน ธรรมชาติ
 

บัญชี ออมทรัพย์ "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ"
🛑 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค
เลขที่ ๒๓๒ ๒ ๑๘๘๐๑ ๕
🛑 ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ
เลขที่ ๐๓๔ ๒ ๖๙๕๒๙ ๙
🛑 ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ
เลขที่ ๐๒๕ ๑ ๓๔๒๑๓ ๑
🛑 ธ.กรุงเทพ สาขาท่าพระ
เลขที่ ๑๔๑ ๐ ๗๔๖๐๐ ๐

สอบถามรายละเอียดเพื่อแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพได้ที่
โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line ID: @ybatd

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
สร้างคน สร้างที่ใจ❤️


#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
#สร้างคนสร้าง ที่ใจ
#สถานปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต
#YUWAPUT
#MEDITATION