กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๓

วันอาทิตย์ที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร
เพื่อซ่อมแซมกุฏิพระสงฆ์และกุฏิรับรอง สร้างโรงเก็บขยะ

วันเสาร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา
เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบวิหารธรรมโชคชัยณรงค์

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี
เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าศาลาอาจริยบูชา ทองคำ ศรีโยธิน
ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและปรับปรุงกุฏิอุกฤษฏ์

วันอาทิตย์ที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม จ.สุรินทร์
เพื่อสร้างรั้ว-ประตู งานระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้า ห้องน้ำ

🙏ร่วมบุญด้วยตนเองที่สมาคมฯ ทุกศูนย์สาขาหรือโอนเข้าบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค เลขที่ ๒๓๒-๒-๑๘๘๐๑-๕ หรือตู้ ATM ทั่วประเทศ
ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๓๔-๒-๖๙๕๒๙-๙
ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๒๕-๑-๓๔๒๑๓-๑
ธ.กรุงไทย สาขาท่าพระ เลขที่ ๑๔๑-๐-๗๔๖๐๐-๐
กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พร้อม เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
และวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปที่ โทรสาร ๐๒ ๔๑๓๓๑๓๑ E-mail: donate@ybat.org
หรือ Line ฝ่ายรับบริจาค ID : ybatd เพื่อสมาคมจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line : @ybat https://lin.ee/hvdyClt

#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม #สร้างคนสร้างที่ใจ #ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต #YUWAPUT #MEDITATION