กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ หลักสูตร
เนื่องในวาระครบรอบ ๗๐ ปี แห่งการก่อตั้งยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหลักสุตร “เตรียมตัวให้พร้อม” ตั้งแต่วันที่ ๙-๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อคัดเลือกไปปฏิบัติธรรมในหลักสูตร "ของจริงเกิดกับคนจริง  (ปฏิบัติเข้มระยะเวลา ๗ เดือน) ตั้งแต่วันที่ ๓ มกราคม - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
สอนโดย อาจารย์ธรรมธีระ ธรรมพิสุทธิ์
ณ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม จ.ชุมพร (ศูนย์ ๓)

* ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในหลักสูตรฯ
เจ้าภาพอุปถัมภ์ตลอดโครงการ ๓๐,๐๐๐ บาท

เจ้าภาพอาหาร/น้ำปานะ วันละ ๓,๐๐๐ บาท
หรือร่วมบุญตามกำลัง

🙏ร่วมบุญด้วยตนเองที่สมาคมฯ ทุกศูนย์สาขาหรือโอนเข้าบัญชี
⏩ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค เลขที่ ๒๓๒-๒-๑๘๘๐๑-๕ หรือตู้ ATM ทั่วประเทศ
⏩ ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๓๔-๒-๖๙๕๒๙-๙
⏩ ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๒๕-๑-๓๔๒๑๓-๑
⏩ ธ.กรุงเทพ สาขาท่าพระ เลขที่ ๑๔๑-๐-๗๔๖๐๐-๐

📌กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พร้อม เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปที่ โทรสาร ๐๒ ๔๑๓๓๑๓๑ E-mail: donate@ybat.org
หรือ Line ฝ่ายรับบริจาค ID : ybatd เพื่อสมาคมจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป

📞สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line : @ybat https://lin.ee/hvdyClt

#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม #สร้างคนสร้างที่ใจ #ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต #YUWAPUT #ปฏิบัติ๗เดือน