กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ

ให้ธรรมะเป็นทาน ชนะการให้ทั้งปวง
ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิมพ์หนังสือ "เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๒" ปี พ.ศ.๒๕๖๔
เพื่อใช้ในงาน"เอตทัคคะ และพระอริยสาวกในพระพุทธศาสนา ปีที่ ๒" ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๕ ครั้ง (ร่วมบริจาค ๕๐๐ บาทขึ้นไป ขอนำชื่อพิมพ์ท้ายเล่มหนังสือ ปิดรับรายชื่อ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓)

ร่วมบุญได้ที่บัญชี ออมทรัพย์ "ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ"
🛑 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค
เลขที่ ๒๓๒ ๒ ๑๘๘๐๑ ๕
🛑 ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ
เลขที่ ๐๓๔ ๒ ๖๙๕๒๙ ๙
🛑 ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ
เลขที่ ๐๒๕ ๑ ๓๔๒๑๓ ๑
🛑 ธ.กรุงเทพ สาขาท่าพระ
เลขที่ ๑๔๑ ๐ ๗๔๖๐๐ ๐

สอบถามรายละเอียดเพื่อแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพได้ที่
โทร. ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line ID: @ybatd https://line.me/R/ti/p/%40ybatd

ยุวพุทธฯ บ้านแห่งธรรม
สร้างคน สร้างที่ใจ❤️
#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
#สร้างคนสร้างที่ใจ
#สถานปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต
#YUWAPUT
#MEDITATION