กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเสริมมงคลชีวิต ประสิทธิพรปีใหม่
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ - ๑ มกราคม ๒๕๖๔


ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ สำนักงานใหญ่ ซอยเพชรเกษม ๕๔
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี จ.พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔) และ
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ บ้านจันรม จ.สุรินทร์ (ศูนย์ ๖)

ท่านสามารถร่วมบุญได้ตามรายการดังนี้
๑. ออกร้านอาหารเลี้ยงผู้มาร่วมงาน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท (โดยสมาคมฯ จัดหาอาหารให้้)
๒. นำขนม / ผลไม้ / เครื่องดื่ม มาออกร้าน (กลางวัน / เย็น / ดึก / เช้า) (หากท่านนำอาหาร ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม มาร่วมออกร้าน กรุณาแจ้งภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ เพื่อสมาคมฯ จะได้เตรียมการ)
๓. ร่วมบุญถวายปัจจัยพระ/ภัตตาหาร (รับบิณฑบาต)
๔. ร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

🙏ร่วมบุญด้วยตนเองที่สมาคมฯ ทุกศูนย์สาขาหรือโอนเข้าบัญชี
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาซีคอนบางแค เลขที่ ๒๓๒-๒-๑๘๘๐๑-๕ หรือตู้ ATM ทั่วประเทศ
ธ.กสิกรไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๓๔-๒-๖๙๕๒๙-๙
ธ.กรุงไทย สาขาภาษีเจริญ เลขที่ ๐๒๕-๑-๓๔๒๑๓-๑
ธ.กรุงเทพ สาขาท่าพระ เลขที่ ๑๔๑-๐-๗๔๖๐๐-๐

*กรณีโอนเงินเข้าบัญชี กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก (PAY IN) พร้อม เขียนชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และวัตถุประสงค์ของการบริจาคไปที่ โทรสาร ๐๒ ๔๑๓๓๑๓๑ E-mail: donate@ybat.org
หรือ Line ฝ่ายรับบริจาค ID : ybatd เพื่อสมาคมจะได้ออกใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านต่อไป

👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ หรือ Line : @ybat https://lin.ee/hvdyClt

#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม #สร้างคนสร้างที่ใจ #ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพื่อทุกวัยของชีวิต #YUWAPUT #MEDITATION