กิจกรรม / ข่าว ( Upcoming Highlight )

ไปธรรมยาตราด้วยกันนะคะ
ไปธรรมยาตราด้วยกันนะคะ
นุ่งผ้าไทยไปธรรมยาตรา กรุงเทพฯ-นครพนม-สกลนคร ห่มผ้าพระธาตุประจำวันเกิด
ท่องเที่ยวชุมชนชาวไทข่า ชมวิถีวัฒนธรรม ประเพณีบ้านโสกแมว บายศรีสูขวัญแบบโบราณ
นั่งรถอีแต๊ก นุ่งผ้าไทยใส่บาตรเช้าริมฝั่งโขง
วันที่ ๑๗-๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

📌รายละเอียดการเดินทาง https://is.gd/VYntIx
สอบถามเพิ่มเติม ๐๘๙ ๗๘๘ ๓๖๐๖ / ๐๘๕ ๖๖๖ ๗๓๙๒

ยุวพุทธฯ บ้านธรรมแห่งธรรม
#ยุวพุทธฯบ้านแห่งธรรม
#สร้างคนสร้างที่ใจ #YUWAPUT #MEDITATION