ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เฉลิมพระเกียรติ ปทุมธานี (ศูนย์ ๒)

สำหรับหลักสูตรเข้มข้นเพื่อพระสงฆ์และบุคคลทั่วไป
สถานที่ : เลขที่ 19 หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี       
รายละเอียดสถานที่

เพื่อจัดโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว และปัจจุบันได้เพิ่มหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับสาธุชนทั่วไป

รายละเอียดการติดต่อ
ที่อยู่  :  เลขที่ 19 หมู่ 16 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จ.ปทุมธานี
โทรศัพท์  :  02-0163049 และ 02-0163050
E-mail  :  ybatoffice@ybat.org
Website  :  www.ybat.org
Facebook  :  www.facebook.com/ybatpage
แผนที่  :  Download Map