ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ สวนประไพธรรม ชุมพร  (ศูนย์ ๓)

สำหรับกิจกรรมท้องถิ่นและชุมชนในเขตภาคใต้
สถานที่ : 77 หมู่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร      
รายละเอียดสถานที่

เพื่อเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะสู่เยาวชน โรงเรียน และหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดชุมพรและท้องถิ่น

รายละเอียดการติดต่อ
ที่อยู่  :  77 หมู่ 10 ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
โทรศัพท์  :  077 599 976 , 057 786 719 โทรสาร 077 599 977
E-mail  :  ybatoffice@ybat.org
Website  :  www.ybat.org
Facebook  :  www.facebook.com/ybatpage