ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)

สำหรับบุคคลทั่วไป ผู้สนใจพัฒนาตนขั้นอุกฤษฏ์ วิทยากร และเป็นธุดงคสถานของพระสงฆ์
สถานที่ : ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      
รายละเอียดสถานที่

เพื่อเป็นธุดงคสถานขั้นก้าวหน้าจนถึงอุกฤษฏ์ สำหรับพระภิกษุสงฆ์ปฏิบัติธรรมจำพรรษา  วิทยากร และประชาชนทั่วไปที่มีความพร้อมในการปฏิบัติแบบเข้มข้น

รายละเอียดการติดต่อ
ที่อยู่  :  ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์  :  -
E-mail  :  ybatoffice@ybat.org
Website  :  www.ybat.org
Facebook  :  www.facebook.com/ybatpage
แผนที่  :  Download Map