ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เกียรติภักดีกุล ระยอง (ศูนย์ ๕)

สำหรับกิจกรรมครอบครัว
สถานที่ : ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง      
รายละเอียดสถานที่

เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชนและครอบครัว

รายละเอียดการติดต่อ
ที่อยู่  :  ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์  :  -
E-mail  :  ybatoffice@ybat.org
Website  :  www.ybat.org
Facebook  :  www.facebook.com/ybatpage